Omanikujärelevalve

Profeld Ehituskaup OÜ ehituse Omanikujärelvalve alased kogemused on seotud peamiselt üldehituse- ja siseviimistluse valdkonnaga, samuti ka ehitusõiguse ja tööohutuse poleemikaga.

Omanikujärelvalve tegevus on erapooletu, esindades Omaniku huve ja eesmärke ning toetudes seadustele ja normatiivaktidele. Oleme majanduslikult sõltumatud ehituse konsultandist (projekteerijast), ehitustöövõtjast, materjalide ja konstruktsioonide hankijatest ja valmistajatest.

Omanikujärelvalve? Miks seda vaja on?

Omanikujärelvalve teenus on suunatud ehituse omanikule, tema huvide kaitsmiseks ehitamise ajal ja peale ehitamist. Omanikujärelevalve tegemise eesmärk on tagada:

  1. ehitusprojektikohane ehitamine;
  2. ehitamise tehniliste dokumentide kontroll;
  3. ehituse tellija huvide arvestamine ehitaja poolt;
  4. ehitustööde nõuetekohane kvaliteet.

Kes võib Omanikujärelevalve teenust osutada?

Omanikujärelvalvet võib teha vastava pädevusega ettevõtja, kellel on Omanikujärelevalve tegemiseks vastav registreering majandustegevuse registris.

Omanikujärelvalvet võib teha ka ehitise omanik, kui ehitatakse üksikelamut, väikeehitist (mitte suurem kui 60 m2 ehitusaluse pindalaga ja maapinnast kuni viiemeetrise kõrgusega ühel kinnistul asuv ehitis, millel ei ole avalikkusele suunatud funktsioone), suvilat, aiamaja, taluhoonet, ehitise teenindamiseks vajalikku rajatist, riigisaladusega seotud ehitist.

Millal Omanikujärelevalve teenus tellida?

Soovitame meie poole pöörduda kindlasti enne ehitajaga ehituslepingu sõlmimist, sest on teada tõde, et üldjuhul koostab ehituslepingu ikka ehitaja ja ikka nii, et ehitajal on palju õiguseid ja tellijal palju kohustusi. Tellijad ei pööra pahatihti lepingule suuremat tähelepanu, mis viib üsnagi tihti hilisemate arusaamatusteni. Üldjuhul hakataksegi lepingusse süübima alles siis, kui on tekkinud probleemid, kuid siis võib olla juba hilja. Meie ülesanne on sellises olukorras poolte õigused ja kohustused võimalikult tasakaalustada. Nii saame juba eos hulga probleeme ja arusaamatusi vältida.

Kõik on ilus ja tore, aga praegusel raskel ajal ei jõua ju paljud omale omanikujärelvalve teenust lubada?

Kahjuks nii see on. Kuid meie arvates on täna just ainuõige mõelda järelevalve teenuse tellimisele, sest täna on ehitajatel tunduvalt keerulisem edukat pakkumist koostada, (loe. kõige odavamat) mistõttu on meeleheitel ehitajad valmis ükskõik millist hinda pakkuma, et ainult tööd saada. See aga tähendab reaalselt ehitama hakates kokkuhoidmist nii tööjõu kui ka kvaliteedi arvelt. Sellises olukorras ei pruugi vastavate eriteadmisteta Tellija aga märgata kuidas kvalifikatsioonita töömees kasutab sertifitseerimata materjale ja sedagi valesti. Nii on ehitusvead kiired tulema. Loomulikult ei pruugi nii halvasti minna, aga meie kogemused on näidanud, et nii see paraku on. Teine aspekt, miks peaks omanikujärelevalvet kasutama, on kokkuhoid ehituse hinnas. Tihti on ehituse Tellija olukorras, kus toimub ehitaja poolt kallimate materjalide vahetamine odavamate vastu nii, et ehitushind ei vähene, akteeritakse töid, mida ei ole reaalselt olemas jne. Omanikujärelevalve ja korralik ehitusleping on need alused, mis välistavad sellised tegevused ilma Tellija aktseptita. Kui Teid kui võimalikku Tellijat huvitab, kui palju on meie teenust kasutanud kliendid kokku hoidnud, siis vajadusel anname Teile varasemate klientide kontaktid (viimaste nõusolekul loomulikult), et saate ise kokkuhoius veenduda. Vihjeks võime öelda, et need summad on tunduvalt suuremad kui omanikujärelvalve teenuse maksumus.

Hinnad

  • Omanikujärelevalve - 2000 – 10 000 kr/kuu (peamisteks hinda mõjutavateks teguriteks on projektdokumentatsiooni kvaliteet ja ehitaja kvalifikatsioon).
  • Ehituseelarve koostamine – 3000 – 15 000 kr/eelarve (eramud, üldehituse ja viimistluse osa - kvaliteet sõltub lähteinformatsiooni täpsusest).
  • Tunnihind - Minimaalne tunnitasu on 300 EEK.

Tulenevalt tööde keerukusest, vastutuse ulatusest ja töö intensiivsusest, võib konkreetselt rakendatav tunnitasu erineda kordades. Lepingute sõlmimise nõustamine - tunnitasu alusel.

Pakutavad hinnad ei sisalda käibemaksu.

Registreeringud

Profeld Ehituskaup OÜ
Reg.nr 11402233
KMK. nr EE101164942
EEH002910 Ehitamine
EEJ001434 Ehitusjuhtimine
EEO001435 Omanikujärelevalve
KJK026350 Jaekaubandus
KHK007191 Hulgikaubandus

Kontakt

Mait Lillemäe
Tegevjuht
tellimiskeskus@ehituskaup.com
(372) 53 42 77 33